Noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, izlasiet noteikumus par pasūtīšanu, piegādi, atgriešanu un personas datu apstrādi.

Pārdevējs apņemas
 • Nosūtīt Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces Pircēja izvēlētajam piegādes dienestam uz Pircēja norādīto adresi vai uz Pircēja izvēlētu pasta nodaļu, vai arī sagatavot tās saņemšanai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā.

Pircējs apņemas:

 • Norādīt pilnu un pareizu kontaktinformāciju pasūtīto preču piegādei un pieņemt piegādi vai saņemt to no izvēlētās pasta nodaļas izvēlētā paku dienesta noteiktajā termiņā pēc paku dienesta paziņojuma;
 • Par sūtījuma savlaicīgu neizņemšanu no pasta nodaļas, sūtījuma neizņemšanu no kurjera vai nepareizas kontaktinformācijas norādīšanu, kas padara preču piegādi neiespējamu vai apgrūtina tās piegādi, Pārdevējs sedz izdevumus, kas radušies saistībā ar preču atgriešanu un/vai atkārtotu piegādi.
Piegādes termiņi:
 • Preces tiek nosūtītas Pircējam ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pēc pilnīgas samaksas saņemšanas;
 • Izvēlētajām precēm jābūt gatavām saņemšanai Pārdevēja uzņēmējdarbības vietā ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pēc pilnīgas samaksas saņemšanas par tām. Preces tiek nodotas Pircējam pa e-pastu vai tālruni abpusēji saskaņotā laikā, par ko iepriekš vienojas ar Pārdevēju;
 • Pēc pasūtījuma izgatavoti produkti, ja tas ir norādīts produkta aprakstā, tiek izgatavoti un nosūtīti 3-4 nedēļu laikā.

Periodiskie (abonēšanas) pasūtījumi:

 • Periodiskie (abonēšanas) preču pasūtījumi, kas pēc satura ir identiski Pircēja pirmajam veiktajam pasūtījumam, tiek veikti ar Pircēja izvēlētu biežumu, un tie tiek iesniegti Pircējam apmaksai uz Pircēja norādīto e-pasta adresi;
 • Pircējamir tiesības jebkurā laikā atceltperiodisko izdevumu (abonementa) pasūtījumus, autorizējoties savā kontā Tīmekļa vietnē un iesniedzot rakstisku vai mutisku pieprasījumu Pārdevējam;
 • Ja Klients neapmaksā periodisko (abonēšanas) pasūtījumu 2 (divas) nedēļas, abonēšana tiek automātiski pārtraukta. Pircējam netiek iesniegti vai nosūtīti jauni periodiski pasūtījumi.
Preču atgriešana:
 • Pārdoto preču trūkumi jānovērš, bojātās preces jānomaina un jānodod atpakaļ saskaņā ar Mazumtirdzniecības noteikumiem, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas valdības 2001. gada 11. jūnija rīkojumu Nr. 697 “Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu”.
 • Pircējam – fiziskai personai – ir tiesības atkāpties no distances līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, nenorādot iemeslu, izņemot Civillikuma 6.228. panta 10. punkta 2. apakšpunktā paredzētos izņēmumus. Jūs varat atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma tikai tad, ja preces nav lietotas, nav bojātas, nav zaudējušas savu tirdzniecībai derīgo izskatu (etiķetes nav bojātas, aizsargplēve nav noplēsta utt., bet ne nekvalitatīvu preču atgriešanas gadījumā) un preču vai iepakojuma izskats ir mainīts tikai tādā veidā, kas nepieciešams, lai jūs varētu pārbaudīt saņemtās preces. Pircējam ir atbildīgi jāizmanto šīs tiesības un prece jāatdod atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, labā tehniskā kārtībā, ieskaitot visas detaļas. Ja Pircējs atkāpjas no Līguma, Pircējs ir atbildīgs par jebkādu Preču vērtības samazinājumu, kas radies darbību rezultātā, kuras nav nepieciešamas, lai noteiktu Preču īpašības un veiktspēju.
 • Atteikuma termiņš beidzas 14 (četrpadsmit) dienas pēc pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanas – no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta persona, kas nav pārvadātājs, saņem pasūtītās preces. Preces ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis paziņojumu par atteikumu. Pircējs ir atbildīgs par preču pareizu iesaiņošanu atgriešanai. Pircējs sedz tiešos izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu.
 • Naudu par atgrieztajām precēm, izņemot summu, ko Pircējs samaksājis par preču piegādi un atgriešanu, atmaksā 7 (septiņu) dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas. Naudu Pircējam atmaksā ar bankas pārskaitījumu neatkarīgi no Pircēja izvēlētā preču apmaksas veida.
Datu pārvaldība:
 • Pircēja datus apstrādā MB Filterplace.
 • Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka viņa personas dati var tikt nodoti UAB Montonio finance, UAB Omniva LT, UAB DPD Lietuva, Packeta Poland Sp. z o.o., lai nodrošinātu pasūtīto preču piegādi vai samaksu par tām.
Pārdevēja uzņēmuma informācija:

MB „Filterplace” Uzņēmuma kods: 305389754 PVN maksātāja kods: LT100015623416 Adrese: Žemaičių g. 31, 44175 Kaunas, Lietuva A/s: LT787300010161090820 – AB Swedbank Tālr. Nr.: +370 698 00666 E-mail: info@filterplace.eu

Shopping Cart